Tỉ giá: 3,610

|

Kho Hà Nội: 088 667 1688

|

Kho Hồ Chí Minh: 088 667 1688

Hướng dẫn ủy quyền thanh toán hộ trên 1688.com, Taobao.com thông qua Alipay

Cách ủy quyền thanh toán hộ trên 1688.com

Cách ủy quyền thanh toán hộ trên Taobao.com


LƯU Ý:

- Đối với 1688.com chỉ có thể ủy quyền thanh toán riêng lẻ từng đơn 1.

- Đối với Taobao.com có thể gộp tất cả đơn ủy quyền thanh toán 1 lần (tối đa 15 đơn (1 trang)).
- Tổng số lần ủy quyền bao gồm cả 1688.comTaobao.com không vượt quá 10 lần/ngày. 
 
Sau khi ủy quyền thành công quý khách hàng vui lòng truy cập Hệ thống Vân Nam Express để tạo yêu cầu Thanh toán hộ hoặc liên hệ nhân viên VNE để được hỗ trợ.