Tỉ giá: 3,600

|

Kho Hà Nội: 088 667 1688

|

Kho Hồ Chí Minh: 088 667 1688

Chi phí một đơn hàng

Quý khách hàng thân mến.

Vân Nam Express xin gửi đến quý khách hàng biểu phí dịch vụ và công thức tính toán chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tổng tiền đơn hàng = (Tiền hàng + Phí dịch vụ + Phí ship nội địa TQ + Phí cân nặng)


Các khái niệm:

Tiền hàng là tổng tiền được quy đổi sang VND từ giá sản phẩm được niêm yết trên website hoặc giá do Quý khách hàng đã thỏa thuận với nhà cung cấp Trung Quốc.

Phí dịch vụ là phí VNE xử lý đơn hàng của quý khách theo công thức sau:
 
Phí dịch vụ = Tiền hàng x Phần trăm phí mua hộ
Mặc định là 3%.
Giá trị tiền hàng để tính phí dịch vụ được tính trên tổng tiền hàng theo đơn hàng từng shop Trung Quốc.


Phí ship nội địa TQ là phí ship từ Nhà cung cấp Trung Quốc đến kho của Vân Nam Express tại Trung Quốc. Phí này tính theo phí của nhà cung cấp Trung Quốc trên website hoặc theo thỏa thuận của Quý khách hàng với nhà cung cấp. Vân Nam Express sẽ cập nhật phí ship nội địa vào đơn hàng khi đặt mua với nhà cung cấp.

Phí cân nặng là cước vận chuyển hàng hoá từ kho Trung Quốc về kho Việt Nam được VNE tính theo công thức sau:Phí cân nặng = Tổng cân nặng của đơn hàng x giá cước cân nặng

Lưu ý:

Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi theo khối. Cân nặng được áp dụng tính phí là mức cân nặng cao hơn giữa cân nặng thực và cân nặng quy đổi. Cân nặng quy đổi được tính theo công thức:

(Kg) = (dài(cm) x rộng(cm) x cao(cm))*0,000001.

Đơn giá cân nặng được tính trên tổng cân nặng của các kiện hàng theo đơn.
Đối với đơn hàng có tổng cân nặng dưới 0,5kg sẽ được làm tròn thành 0,5kg.
Quý khách có thể chọn sử dụng các dịch vụ này khi đặt cọc đơn hàng hoặc trong khung trao đổi trên đơn hàng. Phí dịch vụ chi tiết sẽ được thông báo trực tiếp với quý khách.