Mục đích:
Giúp khách hàng quản lý các đơn hàng nằm trong giỏ hàng, có thể sửa đổi số lượng cần mua, xóa bỏ sản phẩm/đơn hàng, đặt cọc đơn hàng trong Giỏ hàng.
Giỏ hàng: Nơi tập trung tất cả các đơn hàng mà khách hàng đã đặt thông qua Extension, mỗi 1 đơn hàng sẽ ứng với các sản phẩm mua tại 1 Shop/xưởng trên 1688,  taobao, tmall
Đơn hàng: Nơi tập trung thông tin các sản phẩm được mua (tên/link sản phẩm, hình ảnh, kích thước, màu sắc, số lượng, đơn giá,…) được Khách hàng chọn mua thông qua Extension. 1 Đơn hàng chứa 1 hoặc nhiều link sản phẩm mua tại 1 shop/xưởng.
Lưu ý: – Đơn hàng trong Giỏ hàng sẽ được lưu tối đa 15 ngày, sau 15 ngày nếu Đơn hàng không được đặt cọc, hệ thống sẽ tự động xóa đi các đơn hàng đó.
Các bước thực hiện:
Tại màn hình Giỏ hàng hiển thị danh sách các đơn hàng bao gồm thông tin như: Mã đơn, Tên/link Shop, Tổng số link/sản phẩm, Tổng tiền (Giá trị đơn hàng), Các dịch vụ, Ngày tạo
Khách hàng có thể thực hiện các thao tác: Cập nhật dịch vụ GTGT/ xóa đơn hàng trong giỏ/ đặt cọc đơn/ xem chi tiết đơn

Để đặt cọc đơn hàng trong giỏ, khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống order với tài khoản đã đăng ký thành công.

Bước 1. Click vào “ Giỏ hàng” , tìm tới đơn hàng cần đặt cọc.

Bước 2. Cập nhật lại thông tin đơn hàng trước khi đặt cọc: thay đổi số lượng sản phẩm, xoá sản phẩm khỏi đơn, tích chọn/bỏ tích chọn dịch vụ, thêm ghi chú (nếu muốn).

 1. Khách hàng có thể chọn dịch vụ: kiểm đếm, đóng kiện, mua hàng nhanh cho đơn hàng của mình.
 2. Kiểm tra số lượng sản phẩm
 3. Xóa link sản phẩm nếu không muốn mua.
 4. Kiểm tra chi phí tạm tính của đơn hàng
 1.   Nếu muốn hủy đơn hàng. click ‘ Xóa” để xóa đơn hàng.

5 : Click nút  “ Đặt cọc” Chuyển tới tab Thông tin giao hàng

 

Note: 

 • Chi phí đơn tạm tính sẽ thay đổi khi thay đổi số lượng, xoá link sản phẩm, tích chọn dịch vụ.
 • Số lượng của từng link sản phẩm phải thoả mãn điều kiện số lượng tối thiểu, tối đa của shop quy định. Nếu số lượng không thoả mãn điều kiện sẽ hiển thị cảnh báo.

Bước 3 :Kiểm tra thông tin giao hàng.

 1. Kiểm tra thông tin giao hàng.
 2. Kiểm tra lại số tiền đơn hàng, % tỉ lệ đặt cọc
 3. Click “ Tiếp tục”, chuyển sang màn hình đặt cọc.

Bước 4: Xác nhận mật khẩu và xác nhận hoàn thành đặt cọc.

 1. Nhập mật khẩu của tài khoản khách hàng

Click “ Hoàn thành” để hoàn thành đơn hàng.

Note:

 • Địa chỉ giao hàng mặc định là địa chỉ từ thông tin tài khoản.
 • Nếu tài khoản chưa có địa chỉ giao hàng sẽ hiển thị cảnh báo thêm địa chỉ giao hàng để đặt cọc. Không thể đặt cọc đơn hàng nếu chưa có thông tin giao hàng.
 • Mật khẩu phải đúng với mật khẩu của tài khoản đăng ký

=> Kết quả: đơn hàng đặt cọc thành công sẽ không còn trong giỏ hàng. Phát sinh giao dịch ví trừ tiền đặt cọc tương ứng.

Để sửa hoặc thêm mới thông tin địa chỉ giao hàng

Để sửa hoặc thêm mới thông tin giao hàng.

B1: Tại màn hình kiểm tra thông tin giao hàng.

 1. Click vào “ Sửa” để sửa thông tin đơn hàng.
 2. Click vào “ Thêm mới” để thêm mới thông tin giao hàng.

Tại màn hình đều hiển thị popup. Nhập các thông tin địa chỉ giao hàng mới. CLick “ lưu” để lưu thêm mới hoặc cập nhật địa chỉ giao hàng mới.