Hướng dẫn Quản lý đơn hàng

Mục đích:
Giúp khách hàng quản lý các đơn hàng trên hệ thống Vân Nam Express (các đơn hàng phải được đặt cọc thành công mới hiển thị ở danh sách này). Khách hàng có thể:
– Quản lý theo các tab trạng thái: Tất cả, Đã đặt cọc, Đang mua hàng,….Tìm kiếm đơn hàng theo các tiêu chí: Trạng thái, Website đặt hàng, Mã đơn hàng, Thời gian cập nhật từ ngày, đến ngày
– Xem chi tiết, tạo khiếu nại, hủy đơn hàng.
– Cập nhật thông tin chi tiết 1 đơn hàng.

Để quản lý đơn hàng của mình, khách hàng vào tab “Đơn hàng”.

  1. Quản lý các đơn hàng đã đặt mua : danh sách đơn hàng theo các trạng thái và chi tiết của từng đơn hàng.
  2. Thông tin danh sách đơn hàng: Quản lý các đơn hàng theo trạng thái và gồm các thông tin cơ bản: thông tin đơn hàng, chi phí, thông tin thanh toán, lịch sử trạng thái

Chú ý: Tại danh sách đơn hàng, khách hàng sẽ xem rõ được lịch sử trạng thái của đơn hàng, biết được đơn hàng hiện tại đang ở trạng thái gì.

Làm thế nào để xem chi tiết đơn hàng?.

Khách hàng click vào “ Chi tiết ” Màn hình hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng.

  • Tại màn hình chi tiết đơn hàng, khách hàng có thể xem chi tiết từng đơn. Chi tiết đơn hàng sẽ hiển thị chi tiết về thông tin đơn hàng, danh sách sản phẩm, chi phí, lịch sử trạng thái của đơn, danh sách các kiện hàng, lịch sử giao dịch ví liên quan tới đơn hàng,…
  • Khi đơn hàng/kiện hàng của đơn có bất kỳ sự thay đổi nào đều cập nhật lên chi tiết đơn hàng.
  • Khách hàng có thể trao đổi realtime với người xử lý đơn hàng của mình thông qua trao đổi trên đơn.