Sau khi cài đặt công cụ đặt hàng thành công, khách hàng vào các website taobao, 1688. JD, Tmall, như bình thường. 

Bước 1: Click vào chi tiết sản phẩm. 

  1. Thông tin mà công cụ đặt hàng chèn vào để giúp khách hàng có thể hiểu được các thông tin cơ bản của sản phẩm, bao gồm: Tỷ giá, Giá bán/1 sản phẩm tùy vào số lượng mua, Màu sắc, Kích thước
  2. Vùng thông tin khách hàng có thể thao tác với công cụ đặt hàng. 

Bước 2: Chọn thông tin màu sắc, số lượng, size … của sản phẩm và thêm  sản phẩm vào giỏ hàng.

  1. Nhấp chọn chuyên mục của sản phẩm. 
  2. Click vào “ Thêm vào giỏ hàng” 
  3. Click “ Giỏ hàng” 

Nếu khách hàng quên chọn các thuộc tính : số lượng, màu sắc, .. thì khi click vào “ Thêm vào giỏ hàng” thì website sẽ hiển thị thông báo 

Click “ Ok” , thì extension hiển thị popup để khách hàng nhập các thông tin sản phẩm. 

  1. Click “Thêm vào giỏ hàng” 
  2. Click “ Giỏ hàng” 

=> Kết quả:  Sản phẩm sẽ thêm vào giỏ hàng thành công. Toàn bộ thông tin về sản phẩm sẽ được lấy về và hiển thị trong giỏ hàng của khách.