Quý khách vui lòng truy cập vào hệ thống, sau đó mở tab Đơn hàng và chọn tạo đơn ký gửi.

Tiếp theo quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin kho nhận, địa chỉ giao hàng.

B1: Chọn kho TQ
B2: Chọn kho VN
B3: Điền thông tin địa chỉ
B4: Chọn biểu tượng dấu cộng xanh lá để add mã vận đơn
B5: Điền mã vận đơn
B6: Chọn danh mục sản phẩm
B7: Chọn tạo đơn ký gửi

Để theo dõi trạng thái đơn hàng quý khách vui lòng chọn tab Kiện trên menu.


Thông qua bài viết này sẽ giúp quý khách biết được cách tạo đơn và quản lý các kiện hàng của mình một cách chủ động hơn. Chúc quý khách hàng thành công.