Vân Nam Express được thành lập năm 2016 với thiên hướng phát triển là lấy sự Hài Lòng của Khách Hàng làm trọng tâm phát triển. Lấy cái Tâm của Người làm Dịch Vụ để phục vụ tốt nhất.