Hướng dẫn lên đơn hàng

Sau khi cài đặt công cụ đặt hàng thành công, khách hàng vào các website taobao,…

Hướng dẫn cài đặt công cụ ngôn ngữ Google translate

Google Translate là tiện ích mở rộng của Chrome, Cốc Cốc giúp bạn có thể dịch tiếng…

Hướng dẫn quản lý Giỏ hàng

Mục đích: Giúp khách hàng quản lý các đơn hàng nằm trong giỏ hàng, có thể…

Hướng dẫn Quản lý đơn hàng

Hướng dẫn Quản lý đơn hàng Mục đích: Giúp khách hàng quản lý các đơn hàng…

Hướng dẫn gửi khiếu nại

I.Các bước tạo Khiếu nại B1. Có thể tạo khiếu nại ở 3 màn hình: Màn…

Messenger